FönsterKontentan!

Det moderna fönstret är ofta ett s.k. treglasfönster där glasen bildar en fabrikssammansatt enhet ofta fylld med en gas.(argon)
När dessa fönster fick sitt stora genombrott i slutet på 1970-talet byttes ofta gamla okopplade eller kopplade tvåglasfönster ut mot modernare treglasfönster utan spröjsar.
Men eftersom treglasfönstren har en kraftigare båge för att bära det tyngre glaset påverkas utseendet; fönstren ger ett klumpigare intryck exteriört och har ett sämre ljusgenomläpp.
Många gånger kostar ett fönsterbyte så mycket att energibesparingen inte kan räknas hem på kort sikt,
och eftersom de gamla fönstren ofta var gjorda av kärnvirke hade de längre livstid än moderna fönster i trä — sammantaget var bytet inte alls så ekonomiskt som man då trodde.

En annan faktor är att isolerglasfönster kan förlora sin täthet, och det bildas då kondens mellan glasen.
Med dagens metoder att tillverka isolerglas är detta mycket ovanligt.
De gamla fönster från 1800-tal och tidigt 1900-tal som underhållits visar på en enastående kvalitet och livslängd och att det inte finns någon anledning att byta fönster av det skälet.
För att minimera energiförluster är det viktigt att se till att fönstren är väl isolerade mot drag.
Även i energihänseende kan gamla okopplade fönster jämföra sig väl med moderna fönster, på grund av att de såpass lätt går att täta på ett bra sätt samt att de har en stor volym isolerande luft mellan rutorna.
Ett äldre ej kopplat tvåglasfönster kan göras ännu mera energisnålt genom att sätta in lågenergiglas i en av bågarna eller montera en extra båge invändigt med lågenergiglas.
De kopplade fönstren är inte riktigt lika bra energimässigt på grund av att glasen sitter tätare,
men fortfarande blir förbättringen i isolering efter ett byte såpass låg i förhållande till husets totala isolering att den ekonomiska vinsten kan ifrågasättas - ofta är det till exempel mer lönsamt att isolera vinden.
Kontentan är att fönster från 1920-talet och tidigare inte bör bytas ut annat än om de på grund av eftersatt underhåll inte går att reparera.

Utdrag ur Wikipedia.