söndag 22 april 2012

Gamla trädgårdsmöbler - kulturarv att vårda och bevara


Visst är det fantastiskt att det fortfarande står trädgårdsmöbler kvar i våra trädgårdar
som är mer än 100 år gamla.
En tanke slår mig, undrar om de trädgårdsmöbler som tillverkas i dag kommer att finnas kvar år 2111?  Vad tror ni?

Jag vet med sorg att många gamla trädgårdsmöbler har gått hädan i en container, alltför tidigt, som offer för förnyelse och kanske t.o.m. av ren lathet. Okunskap är också en av anledningarna som orsakat ett bortfall av vårt kulturarv.
Ännu är det inte försent att råda bot på detta, men då måste vi vårda och bevara de trädgårdsmöbler som finns kvar i dag.

Den tiden som historiskt är mest intressant är det sena 1800-talet och början av 1900-talet. Personligen tycker jag att 50-60 talet hade en spännande och rolig utveckling både vad det gällde design, material och färg. Hållbarheten var väl kanske inte något som man tänkte på under den revolutionerande ”plastic” tiden, vilket i motsvarighet var ett motto under 1800-talet och 1900-talets början. Ett uttryck som ”slit och släng” kom ju till under 1960-talet, en period där ekonomin förbättrades och vi inte behövde tänka på hållbarheten som en ekonomisk trygghet för framtiden. Industrin och den ekonomiska tillväxten var ju på topp. Det blev i stort sett ”fult” att äga en gedigen trädgårdsmöbel, den signalerade om tidigare fattigdom och den ville ju ingen kännas vid.
Många trädgårdsmöbler hamnade i skjul, ladugårdar och på vindar.

En annan händelse som påverkat trädgårdsmöbeln är lagen om semester som infördes 1938. En följd av detta blev en ökad efterfrågan på fritidsmöbler, vilket gjorde att företagen utvecklade produktionen till att bli masstillverkning.  Det i sin tur gjorde att kvalitén blev sämre och vinsten blev större.

Det har varit en lång period av det som jag vill kalla rotlöshet. De generationer som växt upp och växer upp i en tid av oro söker en trygghet i det förflutna, och värdesätter den respekt, erfarenhet och kunskap som våra förfäder hade.

Vem har rätt?
Industrialismens påtvingade reklam eller våra förfäders kunskap och mångåriga erfarenhet?
Allt var inte bättre förr! Nej, men om vi använder oss av den kunskap och det miljötänkande vi har i dag och kombinerar med det bästa från förr, då borde det bli riktigt bra! 

/Annicka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar